Fjerner tankemylder
Fjerner tvangstanker
Fjerner sløret blik​
Styrker Fokus
Styrker opmærksomhed
Giver overblik

Når man træner beta-træning sidder man foran computerskærmen og forsøger at styre en animation. Man kan f.eks. gå igennem en labyrint, spille bowling eller få en guldgraver til at samle guld, se billede nedenfor.​

2

Så længe man er opmærksom, koncentreret og klar i hovedet spiller musikken og guldgraveren samler guld. I det samme opmærksomheden nedsættes, man går ind i en tanke og falder i staver, standser musikken og guldgraveren står stille.

​Træningsprotokollen bruges både til træning af ADD og depression, men også i høj grad i forbindelse med ”High performance”. Beta-træningen består i at øge frekvenserne beta1- eller beta2-frekvenserne, og i at hæmme den langsomme delta-, theta- og evt. alfa-aktivitet. Denne træningsprotokol trænes kun på venstre side hjernen.

 Arsagen til dette er at arousalniveuet normalt er højere over venstre hjernehalvdel. Dette hænger sammen med at venstre hemisfære i højere grad modtager og bearbejder information udefra, medens højre hemisfære varetager information fra kroppens indre miljø. Højt arousal på højre side viser sig i forbindelse med vrede og affektudbrud.


Beta-protokollen bruges til at træne op vågenhedsniveauet, vedvarende opmærksomhed, selektiv opmærksomhed, korttids- og arbejdshukommelse, som bl.a. er nedsat i forbindelse med ADD. Ifølge Othmer, S. m.fl. stimulerer man gennem denne træningsprotokol den toniske dopaminaktivitet, som er for lav ved ADD.

Dette er sammenfaldende med flere undersøgelser samt opfølgning på talrige enkeltcases, der har vist, at træning med beta1-protokollen har den den samme virkning som rithalin, og/eller fører til bedre scoring på TOVA-testen, WISC-III, WAIS-R (Wechsler Skalaen), KBIT (Kaufman Brief Intelligence Test) og BASC (Behavior Assessment Systmem for Children), (Alhambra, M.A. et al., 1993; Linden, M. et al., 1996; Lubar, J.F. et al., 1984; Lubar, J.F. et al., 1995; Thompsen, L. et al., 1998; Rossiter, T.R. et al., 1995; Rossiter, T. R., 1998; Kaiser, D.A. et al., 1997).

Beta-protokollen med hæmning af delta, theta og alfa er også en effektiv metode mod depression (Collura, T.F. 1999). Flere undersøgelser, samt alle de brainmaps jeg selv har foretaget af personer med depression, har alle vist at alfa-aktiviteten i forbindelse med depression flere steder er højere på venstre hjernehalvdel i forhold til de tilsvarende områder på højre side. Samtidig har mange undersøgelser vist at venstre side af den dorsolaterale prefrontale cortex medierer positiv affekt, mens højre dorsolaterale prefrontale cortex medierer negativ affekt, som agitation og vrede. 

For meget alfa-aktivitet over venstre dorsolaterale område er et udtryk for underaktivitet, hvilket medfører for lidt positiv affekt, med depression som følgevirkning. Gennem beta-træning med hæmning af alfa, træner man op igen dette område, hvilket bevirker at depressionen nedsættes. Allerede efter nogle få træningssessioner stiger energiniveauet og livsglæden.