Hos Institut for hjernetræning kan man få foretaget brainmapping /QEEG-målinger. Vi måler EEG-aktiviteten fra 19 elektroder, som sammenlignes med en FDA-godkendt aldersbaseret normativ database. Vi bruger altid brainmapping som udgangspunkt for hjernetræning.

På et Brainmap kan man se styrken af og forholdet mellem de forskellige frekvenser og frekvensbånd (nedenunder delta, theta, alfa, hele betaspekteret (12.5-25.0 Hz), og høj beta-aktivitet (25.5-30.0 Hz).

2

2

​Derudover anvender Institut for hjernetræning Loreta-databasen. Gennem en sandsynlighedsberegning omdanner Loreta-databasen EEG-målingen til MRI-billeder, som fortæller hvor præcist i hjernen den anormale hjerneaktivitet sandsynligvis stammer fra.

Brainmappet nedenfor viser nogle farvede ovaler, der viser hjernens aktivitetsniveau. Hver oval viser hjernen set fra oven og den lille tip øverst angiver næsen. Ovalerne afbilder de frekvensbånd/ bølgetyper der er angivet overfor hver oval. Alle 8 forskellige frekvensbånd er målt samtidig og de samme steder i hjernen, men er for overskuelighedens skyld vist på 8 forskellige billeder. Farveskalaen nedenfor hver oval viser frekvensbåndernes/hjernebølgernes intensitet. Blå viser lav styrke, grøn mellem styrke og rød høj styrke. Dette kaldes et QEEG, som viser et gennemsnitsbillede af de forskellige frekvenser og frekvensbånd.

I billederne nedenfor er QEEG-målingerne sammenlignet med en FDA-godkendt normativ EEG-database (bestående af personer som matcher nedenstående klient med henhold til alder, køn og om klienten er højre eller venstrehånded. Nedenstående billeder viser derfor hvordan hjerneaktiviteten fordeler sig i forhold til det normale. Den grønne farve står for det normale, den gule og røde farve betyder for højt i forhold til det normale og de blå farver for lavt i forhold til det normale.

Ud fra brainmappet får man et objektivt billede af en hjernes funktionelle tilstand, og der er mulighed for at lave en præcis træningsprotokol for den enkelte. Samtidig giver målingerne før og efter et træningsforløb en objektiv dokumentation på forbedring.

Brainmap med Neuroguide-databasen

2

Brainmap med Loreta-databasen​

2