Professionel behandling af PTSD

Er du plaget af ubehagelige minder/flashbacks og vedvarende tankemylder? Oplever du at begrænse dig selv for at undgå at opleve angst, og er du hele tiden på vagt?
Måske har du også søvnproblemer og vågner op af mareridt? Indre kropslig uro og oplever manglende glæde og udpræget tomhed. Eller oplever du uforståelige og ukontrollerbare følelser som tristhed og vrede?

Du har måske også prøvet andre behandlere, men føler at du ikke kommer videre, og at samtaleterapien ikke har haft en dybere effekt. Så er der heldigvis en stor sandsynlighed for at vi hos Institut for Hjernetræning kan hjælpe dig igennem neurofeedback.
Du kan her læse Nadias historie med PTSD og hjernetræning.

Kontakt os for en tid

Hvordan fungerer PTSD?

PTSD står for posttraumatisk stressforstyrrelse, og er en stressreaktion på en psykisk belastning. Ved PTSD sætter Amygdala kroppen i alarmberedskab i enhver situation som vækker associationer til eller minder om de traumatiske oplevelser, inklusiv samtaleterapi. På scanninger kan man også se at Amygdala er blevet større, altså at der er flere neuroner i Amygdala.

Amygdala aktiverer også Hypothalamus, som sender besked til Hypofysen om at udskille stresshormonet Cortico Releasing Factor, som igen påvirker binyrebarken til at udskille Cortisol via Hippocampus for at bremse stressreaktionen fra Amygdala. 
Under kortvarige stress reaktioner vil den cortisol som binyrebarken udskiller, kunne bremse stressreaktionen. Men ved PTSD er binyrebarken overaktiv og neuroner i Hippocampus bliver mindre følsom for cortisol. 

Samtidig vil det øgede cortisol-udslip skade neuroner i Hippocampus. Dermed vil cortisol udskillelsen ikke længere kunne bremse stressreaktionen. Hippocampus er et centralt område for langtidshukommelsen, og er det område som fremkalder minder om, hvordan vi har mestret lignende situationer tidligere, og kommer hermed med muligheder. Skader på dette område gør, at hukommelsen bliver unøjagtig, og at man derfor bliver dårligere til at løse stresssituationer. 

PTSD symptomer

Symptomerne på PTSD kan komme til udtryk på flere måder. Herunder ses nogle af de symptomer man kan opleve, når man har PTSD. 

  • Man genoplever ubehagelige minder i form af flashbacks eller mareridt
  • Vedvarende tankemylder 
  • Angst og indre kropslig uro
  • Følelsen af hele tiden at skulle være på vagt
  • Søvnproblemer
  • Manglende glæde og udpræget tomhed
  • Uforståelige eller ukontrollerbare følelser som tristhed og/eller vrede 
  • Koncentrationsbesvær og besvær med at huske 

Kontakt os hvis du oplever symptomer på PTSD

Hvorfor hjælper ikke-traditionel psykologbehandling mod PTSD

Efter man har oplevet traumatiske oplevelser og lever med stærke eftervirkninger i form af voldsomme symptomer, vil man mange gange få det værre ved at tale om de oplevelser der har udløst dem. Man bliver med andre ord re-traumatiseret.

Det der nu er sket er, at symptomerne har sat sig fysisk i kroppen og hjernen, og derfor er terapi der retter sig mod oplevelserne, ikke længere nok til at fjerne symptomerne. Kroppens/hjernens alarmcentral der hedder Amygdala, er på grund af traumet, blevet overaktiv. 

Behandling af PTSD med Neurofeedback 

Ved neurofeedback træning, træner man hjerneaktiviteten i de dysfunktionelle områder af hjernen, så de igen kan bremse angsten og virke selvberoligende. Derudover fremmer træningen logisk tænkning og fornuft, imens de impulsive handlinger der er fremmet af angst bremses.

Ved at placere elektroder over den Dorsolaterale Prefrontale Cortex og den forreste del af den temporale cortex, vil man også nå hjerneaktiviteten fra Amygdala, og kan direkte træne på at bremse aktiviteten i dette område. På den måde vil man kunne mærke at angsten aftager, der kommer ro i kroppen og tilknyttede depression forsvinder. Her vil man sandsynligvis træne med Z-score-træningen, hvor man her kommer til også at træne alle områder af hjernen op mod det normale. Sådan at alle de forskellige anatomiske områder i hjernen og neurale netværk bliver trænet samtidig. I kombination af dette, bruger vi også alfa-theta træning. Her træner man med lukkede øjne, med to forskellige toner som guider ned i den rigtige tilstand. Det bliver man belønnet med når det lykkedes en at give slip på alt mentalt aktivitet, og samtidig går ned i en tilstand mellem vågenhed og søvn. I denne tilstand bliver hjernen nulstillet, så emotionelle spændinger knyttes til bestemte sanseindtryk og hændelser giver slip. Derfor vil man allerede efter første træningssession, mærke en væsentlig reduktion af angsten. 
Mange klienter er angstfrie efter 5 træningssessioner, men træningen må gentages for at skabe en stabil ændring. Derfor skal man i gennemsnit regne med mellem 10-15 træningssessioner. 

Behandling af PTSD med hjernetræning

Få hjernetræning der forbedrer PTSD

Vil du gerne vide mere om hvordan hjernetræning og neurofeedback kan hjælpe dig eller en du kender af med symptomerne på PTSD, så tøv ikke med at tage kontakt til Institut for Hjernetræning på telefon 27 29 11 12 eller ved at sende en mail til kontakt@hjernetraening.dk

Nedenfor ses et billede af et brainmap. De små prikker i hvert billede viser standard elektrodeplaceringer, hvor hjerneaktiviteten måles, og som sammenlignes med en database. Ud fra disse billeder kan jeg se hvorhen elektroderne skal placeres og hvordan træningsprogrammet skal indstilles.

Behandling af PTSD gennem neurofeedback

Behandling af PTSD med hjernetræning

PTSD behandling med neurofeedback

Billede af hjernen under PTSD træningsforløb

Behandling af PTSD med neurofeedback

Neurofeedback som behandling af PTSD

PTSD behandling

PTSD behandling med neurofeedback

PTSD klient der er hjulpet med neurofeedback

Læs hvordan en PTSD-klient er blevet hjulpet med neurofeedback/hjernetræning.