Udvid din bevidsthed – udnyt dine potentialer

Neurofeedback er en metode der er blevet brugt til elitefolk indenfor topidræt, toperhvervs-folk, astronauter indenfor NASA, jægerpiloter og de grønne baretter i USA.

Egenskaber man kan styrke gennem neurofeedback er:

  • Hjernens dynamik
  • Fleksibilitet
  • Koncentration
  • At kunne holde hovedet kold under pressede situationer
  • Kreativitet
  • Mental afspænding

Samtidig vil man ved hjælp af neurofeedback blive bevidst om hvordan hjernen fungerer og derfor lære at bruge den på en måde så man maksimalt udnytter dens ressourcer.

Koncentration, fokus og nærvær

Gennem beta-træning bliver man god til at opretholde koncentration, fokus og nærvær, også under større psykiske og fysiske udfordringer. Man sidder foran computeren med elektroder på hovedet og skal få computer-animationen til at bevæge sig ved hjælp af ens hjerneaktivitet. Så længe hele opmærksomheden er rettet mod animationen, og alfa- og theta-aktivitet falder i amplitude, lykkes det. I det noget af opmærksomheden rettes mod en tanke, eller man falder i staver, stiger den langsomme aktivitet, og animationen stivner.

I beta-tilstanden er vi i en tilstand af flow, og alle forstyrrende tanker er filtreret fra. Vi er nærmest i et med den opgave man laver, og udfører derfor arbejdet ekstremt effektivt. Vi kender alle denne tilstand fra læseperioden lige op til en eksamen. Her er vi dybt koncentreret og kan formå at sætte os ind i langt mere, på meget kortere tid, end hvad vi ellers kunne. Hvis man skal kunne være i beta-tilstanden kræves det også at man fra tid til anden hviler hjernen og spænder af mentalt. Dette gør man ved at gå ind i alfa-tilstanden, se nedenfor.

Mental afspændthed

Når man træner alfa-træning sidder man i en behagelig lænestol med lukkede øjne. Når man under fuld opmærksomhed giver slip på alle spændinger og tanker, oplever man en tilstand af hvilende årvågenhed, og EEG‘et er domineret af alfa-hjernebølger. Når dette lykkes belønnes man med en tone eller behagelig musik. Feedback-lyden er en rettesnor som gør det lettere at forblive i den ønskede tilstand. Efter ca 20 sessioner kan man uden brug af apparatur gå ind i alfa-tilstanden.

Gennem alfa-træning lærer man at hvile hjernen, ved at sætte den i tomgang. I denne periode lader hjernen op igen energi. Under denne tilstand ophører tanker og al mental aktivitet. Alfa-tilstanden er derfor det samme som den meditative tilstand. Efter at have været i alfa-tilstanden i 15 minutter er hjernen fyldt op igen med energi.​

Kreativitet

Ved at gå endnu dybere end alfa-tilstanden, dvs. alfa/theta-tilstanden øger man kreativitet og intuition. I alfa/theta-tilstanden er den dominerende frekvens 7 Hz, og er derfor grænselandet mellem mellem det bevidste og ubevidste, den såkaldte twighlight state. Alfa/theta-tilstanden er forbundet med drømmelignende billeder, og tit berætter klienter om smukke spirituelle oplevelser. Det særlige ved kreativitet er at det ikke er noget man kan tænke sig til. Kreativitet opstår tvært i mod når logisk tænkning og kontrol ophører. Mens de analytiske færdigheder sidder i venstre hjernehalvdel, er kreativitet et produkt af samspillet mellem højre hjernehalvdel og det limbiske system. Selv om man ikke kan kontrollere kreativitet, kan man ved hjælp af neurofeedback, lære at få kontrol over alfa/theta-tilstanden, som er den mentale tilstand, hvori de fleste kreative idéer opstår. Dermed kan vi, når vi står vi over for en opgave der skal løses, lukke øjnene og gå ned i grænselandet mellem vågenhed og søvn. Her vil vort underbevidste sind komme med mange løsningsforslag som vi får adgang til. 

Hjernens dynamik

Ved skiftesvis at gå ind i beta-tilstanden med åbne øjne, ud af beta-tilstanden og ind i alfa-tilstanden med lukkede øjne, og videre ned i alfa/theta-tilstanden og op igen i beta-tilstanden, træner man hjernen til at blive langt mere dynamisk. Gennem denne træningsform får man kontrol over hjernen, og kan dermed bruger dens ressourcer langt bedre.

Dette gør at man:

  • Arbejder mere effektivt
  • Styrker præcision
  • Reducerer og forebygger stress

Litteraturliste om neurofeedback for high performance

Boynton, T. (2001). Applied research using alpha/theta training for enhancing creativity and well-being. Journal of Neurotherapy, 5(1-2), 5-18.


Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2003). Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance.NeuroReport, 14(9), 1221-1224.


Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2004). EEG biofeedback of low beta band components: Frequency-specific effects on variables of attention and event-related brain potentials.

Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2004). The temporal dynamics of electroencephalographic responses to alpha/theta neurofeedback training in healthy subjects. Journal of Neurotherapy, 8(1), 43-57.

Hanslmayer, S., Sauseng, P., Doppelmayr, M., Schabus, M., & Klimesch, W. (2005). Increasing individual upper alpha by neurofeedback improves cognitive performance in human subjects. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 30(1), 1-10.

Raymond, J., Sajid, I., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). Biofeedback and dance performance: A preliminary investigation. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 30(1), 65-74.

Prisliste og Tilbudspakker​