Høj faglig kvalitet og kompetence

Institut for Hjernetræning er et neurofeedback træningscenter med høj faglig kompetence og med relevante samarbejdspartnere.

Som indehaver af Institut for hjernetræning er jeg optaget af at vores klienter tilbydes et mest mulig præcist og relevant træningstilbud. Både voksne og børn modtager træning. Jeg har indgående kendskab til hjernens anatomi, samt de funktionelle og kemiske processer i hjernen. Dette har jeg tilegnet mig gennem min universitetsuddannelse som master i psykologi og filosofi (Roskilde 2001), gennem arbejdserfaring som klinisk chef (2002-2004 år) for Mental Fitness og Forskningscenter, og gennem et internationalt samarbejdsforum med psykiatere, neurologer og psykologer som benytter sig af brainmapping og neurofeedback.

Ved Institut for Hjernetræning gis derfor hver enkelt klient en individuel faglig vurdering med tilhørende specialdesignet træningstilbud.​ Grunden til dette er at, sikre en præcis, effektiv og målrettet hjernetræning uden fare for at forstærke den anormale hjerneaktivitet.

Desværre har Institut for Hjernetræning erfaret at useriøse aktører køber neurofeedback-udstyr, tager et weekend kursus eller ugekursus i udlandet og går i gang med at træne, uden at have den nødvendige baggrund og kompetence. Dette har været med til at give metoden et dårligt ry, og desuden ført til at klienter er blevet direkte fejltrænet.

Det vigtigste for Institut for Hjernetræning er at have en høj kvalitet på hver træningssession. Derfor opleves effekten af træningen tit allerede efter de første sessioner. En høj kvalitet på hver træningssession vil i sidste ende også føre til et kortere træningsforløb.

Institut for Hjernetræning kan vise til meget gode resultater indenfor ADHD, ADD, OCD, Asperger, depression, stress, angst, hjernerystelser, migræne, og hjerneskader i form af hjerneblødninger og blodpropper. Desuden tester vi løbende ud flere områder hvor metoden kan bruges på og udvikler nye træningstilbud.

Træningsforløb

Hos Institut for Hjernetræning starter ethvert træningsforløb med et brainmap/QEEG-måling. Ud fra denne måling kan jeg se hvilke funktionelle områder i hjernen som fungerer anormalt, og tilknyttede symptomer. På baggrund af målingen og en samtale med klienten finder vi ud af hvilke symptomer, der er vigtig at fokusere på, hvordan elektroderne skal placeres i træningen og hvilke frekvenser der skal trænes på.

I Danmark er det trolig kun hos Institut for Hjernetræning og hos neuropsykolog Ole Stjernholm i Nørre Snede, der foretages en QEEG-måling inden neurofeedback-træning. En QEEG-måling er afgørende for at vide hvordan man skal træne rigtigt, dvs. hvor elektroderne skal placeres og hvilke frekvenser der skal øges eller hæmmes. Dermed får vi det bedste og hurtigste træningsudbytte, og klienten undgår at det bliver trænet forkert med negative bivirkninger.

F.eks. er det af afgørende betydning at se på QEEG-et om en person der har ADD eller ADHD er sårbar for at få tics eller tvangstanker. Standardprotokoller for ADD og ADHD-symptomer kan nemlig give disse negative bivirkninger. Derfor skal træningsprotokollen designes på en bestemt og individuel måde for netop at undgå dette.

Tilsvarende er det vigtigt at se om en person med f.eks. stress har et for lavt arousalniveau inden han/hende bliver sat til at træne på at øge de langsomme frekvenser. I bedste fald vil en da opleve at træningsprotokollen ingen effekt har fordi klienten automatisk går for dybt ned eller falder i søvn. I værste fald vil klienten opleve at komme i dårligt humør, med negative tanker.

Det er trods alt hjernen vi har med at gøre, og derfor er det afgørende at der er kvaliteten af træningen der står højest i kurs. I mange standardprotokoller, specielt bipolare elektrodeprotokoller som benyttes meget, bliver den ene elektrode placeret over områder i hjernen som er meget sensitive, hvilket kan skabe negative effekter som angst og nedsat humør, hvis der trænes på de forkerte frekvenser. Dette vil netop undgås ved at bruge en QEEG-måling/brainmapping som udgangspunkt.

Jeg guider klienten hele vejen i det omfang det er nødvendig og holder øje med EEG-et for at se om klienten er i den ønskværdige mentale tilstand. Min erfaring er at jo mere aktivt man indgår i processen, jo mere bevidst man er om hvilken mental tilstand man skal være i under træningen, og jo længere tid man kan klare at fastholde den mentale tilstand, jo bedre virker træningen.​Det gør at man hurtigere mærker effekten af træningen og det totale træningsforløbet i den anden ende bliver kortere.

Institut for Hjernetræning ​sætter normalt af 1 time og 15 minutter fra den ene klient kommer ind døren til den næste kommer. Når det gælder børn, skal de træne i 50 minutter, men kan de træne mere er det selvfølgelig meget ønskelig. Det der virkelig giver effekt er, hvis de kan klare at fastholde træningen efter 30 minutter hvor kedsomheden for alvor begynder at træde ind. Hermed får de trænet frustrationstærskelen, evnen til selvmotivation, det at tage sig sammen og samtidig opleve tilfredsheden med at det lykkes at hæve sig over negative tanker om at det er kedeligt og man ikke gider, for dermed at slipper tankerne. For at dette skal lykkes er det af absolut nødvendighed at man fortløbende følger op, guider, opmuntrer og udfordrer barnet. Jo mere intensivt barnet træner i en træningssession, jo hurtigere sætter effekten ind, og jo færre træningssessioner er det i den anden ende behov for.

Børns hjerner er langt mere plastiske end voksnes, og områder der ikke fungerer f.eks. efter iltmangel og hjerneblødninger kan erstattes af andre. Derfor kan man opnå resultater hos børn på niveauer som man ikke kan nå hos voksne, med skader i hjernen. Men til gengæld er voksne langt mere selvbevidste end børn. Denne evne er vigtig at inddrage i træningsprocessen for at effekten af træningen skal blive så høj som mulig. Jo højere effekt, des højere blodgennemstrømning til beskadigede eller underaktive områder af hjernen, des hurtigere healings proces og des hurtigere danner de neuroner der ikke er døde, nødvendige netværk.

Det er derfor vigtigt at den voksne klient guides rigtig så han eller hende bliver bevidst om den tilstand de skal være i. En anden fordel med dette er jo også at bevidstheden om den mentale tilstand man går ind i under træningen, bliver så stærk, at den kommer ind under ens mentale selvkontrol. Dermed kan man selv vælge at gå ind i den mentale tilstand når det er hensigtsmæssigt at være der, uden elektroder på hovedet.