Det førende neurofeedback-institut i Danmark

Institut for Hjernetræning er et neurofeedback træningscenter med høj faglig kompetence og med relevante samarbejdspartnere.

Som indehaver af Institut for Hjernetræning er jeg optaget af at vores klienter tilbydes et mest mulig præcist og relevant træningstilbud. Både voksne og børn modtager træning. Jeg har indgående kendskab til hjernens anatomi, samt de funktionelle og kemiske processer i hjernen. Dette har jeg tilegnet mig gennem min universitetsuddannelse som master i psykologi og filosofi (Roskilde 2001), gennem arbejdserfaring som klinisk chef (2002-2004 år) for Mental Fitness og Forskningscenter, og gennem et international samarbejd med psykiatere, neurologer og psykologer som benytter sig af brainmapping og neurofeedback.

Institut for hjernetræning er den førende neurofeedback-udbyder i Danmark Vi er de eneste som anvender neurofeedback-træning med 19 elektroder, og de eneste som tilbyder en træning hvor man træner hjerneaktiviteten op mod  normativ aldersbaseret EEG-database.

Vi tilbyder de to førende neurofeedback-metoder:

Dette bevirker også at man i mange tilfælde kan reducere antallet af træningssessioner til minimum det halve og samtidig få mere ud af træningsforløbet. Tit mærker man en markant forbedring efter første træningssession.

Ved hjælp af xloreta kan man også træne op bestemte dybere regioner i hjernen, som cerebellum, pons, medulla, de forskellige kerner i basalganglierne, limbiske system m.v., forskellige Brodmann områder, Hagmann områder eller netværk som Defaultmode netværk, Salient network og centralexecutive network.

  1. Vi tilbyder 19 kanalers neurofeedback-træning af EEG-aktiviteten fra 0.5-50 Hz, Dette gør træningen meget effektiv, da man kan træne alle måleparametre i et brainmap samtidig ind mod det normale. Ved hjælp af z-score surface neurofeedback træning vil man kunne træne på at normalisere al hjerneaktivitet under 19 elektroder, og ved hælp af xloreta kan man træne på at normalisere aktiviteten i hele hjernen, samt normalisere forbindelserne mellem dem, som dermed virker på at normalisere de neurale netværk.

Dette bevirker også at man i mange tilfælde kan reducere antallet af træningssessioner til minimum det halve og samtidig få mere ud af træningsforløbet. Tit mærker man en markant forbedring efter første træningssession.

          Ved hjælp af xloreta kan man også træne op bestemte dybere regioner i hjernen, som cerebellum, pons, medulla, de forskellige kerner i basalganglierne, limbiske system m.v., forskellige Brodmann områder, Hagmann områder eller netværk som Defaultmode netværk, Salient network og centralexecutive network.

  1. Vi tilbyder 19 kanalers ISF xloreta neurofeedback-træning. ISF står for Infraslow fluctuation, og er en type neurofeedback som fokuserer på at observere de laveste frekvenser i hjernen, fra 0.1-0.0 Hz. Forskning på denne langsomme hjerneaktivitet tyder på at ISF regulere funktionerne i det autonome nervesystem, kamp, flygt eller freeze reaktion og koordinerer hjerneprocesser med kropslige processer, som hjerterytme, blodtryk og fordøjelse. Dette bevirker at regioner som er ansvarlige for emotioner bliver adskilt fra autonome stress signaler, og at hjernen og kroppen har den fleksibilitet der er nødvendig for at reagere og respondere hensigtsmæssigt. Målet med denne form for træning er at nå en tilstand af ligevægt i sind og krop som på samme tid fremmer en rolig og vågen tilstand.

Ved hjælp af electrocap med 19 elektroder og xloreta er det muligt at målrette ifs-neurofeedback træningen til bestemte typer netværk i hjernen, både defaultmodenetwork, salient network, central executive network, målrette træningen mod bestemte områder i de forskellige netværk, eller områder som hypothalamus (for bl.a. at regulere søvn) og thalamus. Vi har mange træningsprotokoller som er rettet mod symptomer ved bl.a PTSD, ADHD, depression og angst. Vi har også træningsprotokoller for forskellige former for smerte og tinnitus som vi, dog med mindre erfaring, alligevel oplever positive resultater med.

Hvad kan vi hjælpe med

Institut for Hjernetræning kan vise til meget gode resultater indenfor symptomer ved ADHD, OCD, Autismespektrum forstyrrelser, depression, stress, angst, PTSD, Post Commotio syndrome  senhjerneskader i form af hjerneblødninger, blodprop og hovedtraume. Desuden tester vi løbende ud flere områder hvor metoden kan bruges på og udvikler nye træningstilbud.