1

Ann-Helen Pettersen

Cand. Mag Psych/phil er stifteren af Institut for hjernetræning og står for den daglige drift. Hun blev færdiguddannet på RUC i 2001, og skrev speciale om skizofreni, med udgangspunkt i en kognitionspsykologisk, neuropsykologisk, psykodynamisk, biologisk, bevidshedsfilosofisk og antropologisk forklaringsmodel.

Fra 2001-2002 var hun ansat som trainee på Mental Fitness & Forskningscenter, og fra 2002-2004 var hun ansat som klinisk chef samme sted. Sommeren 2004 stiftet hun Institut for hjernetræning. Løbende har hun taget forskellige psykoterapeutiske kurser i grundlæggende følelsesforløsende teknikker, regressionsterapi, krop- og åndedræts-terapi, og teknikker målrættet mod chock og traume.​

Nære samarbejdspartnere