Neurofeedback - En effektiv stressbehandling

Stress er kroppens naturlige reaktion på udfordrende situationer. Når vi står overfor en trussel eller et pres, udløser vores krop en række fysiologiske reaktioner, der gør os klar til at "kæmpe eller flygte". Denne reaktion kan være nyttig i kortvarige situationer, men når stress bliver kronisk, kan det have alvorlige konsekvenser for vores helbred.

Langvarig stress kan være utrolig alvorligt og få store konsekvenser for helbredet. Det er derfor vigtigt at få den rette behandling. Hos Institut for hjernetræning tilbyder jeg professionel behandling af stress med neurofeedback, også kendt som EEG neuro feedback eller hjernetræning. 

Neurofeedback er en hjernetræningsmetode, som kan måle og regulere hjernens aktivitet med det formål at forbedre og styrke mental sundhed og kognitive funktioner. 

Opnå mere ro og forbedret livskvalitet

Denne behandlingsform kan forbedre og styrke rigtig mange områder, og dermed øge din livskvalitet. Ved hjælp af Neurofeedback:

Eliminerer man:

  • Stress
  • Søvnproblemer
  • Tankemylder
  • Negative tankemøstre
  • Irritabilitet

Styrker man:

  • Nærvær
  • Opmærksomhed
  • Koncentration
  • Indre ro
  • Glæden

Desuden har undersøgelser vist at beta-endorfin-niveauet på Vietnamveteraner med posttraumatisk stressdisorder, er blevet nedsat til et normalt niveau gennem neurofeedback-træning. En nedregulering af endorfin-aktiviteten indebærer også en nedregulering af blodtryk, noradrenalin og kortisol.
Neurofeedback er en effektiv metode både til forebyggelse og behandling af stress.

Hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig

Naturlig behandling af stress uden medicin 

Neurofeedback er den eneste metode der findes, hvor man på en naturlig måde både kan fjerne de fysiologiske og psykiske symptomer på stress. Ved hjælp af neurofeedback, lærer man mentalt at nedregulere aktiviteten i det sympatiske nervesystem, så adrenalinudskillelsen og blodtrykket kommer ned til det normale.

Det er vigtigt at få kontrol med blodtrykket, da et forhøjet blodtryk øger risikoen for både blodprop i hjernen, hjerneblødning og hjertekarsygdomme. Som regel får personer medicin mod blodtryk, f.eks. såkaldte beta-blokkere som bl.a. hæmmer virkningen af adrenalinet i kroppen. Men denne medicin har mange bivirkninger som tør hoste, impotens, hævede ben, kolde hænder og fødder, søvnproblemer, hovedpine og svimmelhed. Desuden fjerner man ikke stresset ved medicin, men kun symptomerne. 

Neurofeedback er derimod naturlig og bivirkningsfri metode, til at nedregulere det sympatiske nervesystem, som fører til at blodtrykket kommer ned til det normale. Ved hjælp af neurofeedback lærer man også at give slip på tankerne, spænde af mentalt og være i nuet. Dermed fjerner man også de psykiske symptomer der er årsagen til stress.

Sådan foregår behandlingen

Personer med stress har tit for meget af den hurtige aktivitet beta samtidig med at de har for meget langsom aktiviteter under koncentration. Det viser sig ved at deres hjerner kører på højtryk, samtidig med at de har svært ved at holde fokus og kontrollere følelser. I hviletilstand har de derimod for lav langsom aktivitet (alfa theta) og de har svært ved at spænde af mentalt. 

Generelt vil en person med stress derfor både træne Z-score træning med 19 elektroder, hvor hjerneaktiviteten rettes ind mod den normale. Dette foregår med åbne øjne, hvor man belønnes ved f.eks. en animation når det lykkedes at få hjernen til at være fokuseret og afslappet. Derudover vil man træne alfa-theta-træning med lukkede øjne, hvor man belønnes med to toner når det lykkedes at give slip på alle tanker og falde på grænsen mellem vågenhed og søvn, hvor hjernen regenereres. 

De fleste vil mærke en positiv effekt allerede efter første træningssession, men man kan regne med at op til 10 træningssessioner er nødvendigt. 

​Få mere livsglæde gennem neurofeedback stressbehandling

Vi hjælper dig med at få den rette stress behandling. Kontakt os og lad os tage en snak om dine udfordringer og hvad vi kan gøre for dig, samt hvordan vi kan hjælpe dig af med stresssymptomer og forbedre din livskvalitet. 

Ring på telefon 27 29 11 12 eller send en besked til mail kontakt@hjernetraening.dk

Instituttet er beliggende i Taastrup nær Roskilde og København.

Kontakt os og hør mere

EEG og stress

Prisliste og Tilbudspakker

Litteraturliste

Klientudtalelser

Her kan du læse hvad vores klienter har at sige om os.

0

"Jeg har gået på Institut for hjernetræning i ca. 3 mdr. og har gennemgået følgende bemærkelsesværdige udvikling. Jeg kontaktede instituttet for at få behandling for mine stresssymptomer, og det indledende Brainmap viste, at min hjerne var så belastet, at jeg var på vej ind i en depressionsfase, så det var på høje tid at komme i gang med hjernetræningen.


I begyndelsen lå fokus på at kunne holde hjernebølgerne indenfor den rette zone (alfa) og undgå at falde i søvn. Dette optrænedes hurtigt og derefter kom en periode af mere bevidsthedsudvidende karakter med farvesyn, vægtløshed mv. Dette blev ved de følgende sessioner afløst af et mere terapeutisk forløb, hvor oplevelserne var af følelsesforløsende karakter.

Jeg er nu kommet ind i et mere meditativt forløb, med oplevelse af dyb ro og afstresning under og efter sessionerne og oplever et lang større overskud i min travle hverdag. Jeg føler at min hjerne langsomt er på vej mod en mere harmonisk balance, og jeg er fuld af fortrøstning om, at det videre arbejde med hjernetræning vil kunne opløse den stress i min krop og i mit sind, som jeg har ophobet igennem alt for mange år."