Et træningsforløb hos Institut for hjernetræning

Hos Institut for Hjernetræning starter ethvert træningsforløb både med et brainmap og en 19-kanalers z-scoretræning. Ud fra disse målinger kan vi se hvilke funktionelle områder i hjernen som fungerer anormalt, og tilknyttede symptomer. Her vil vi kunne se hvilken træningsmetode der giver mest mening.  

Hos Institut for hjernetræning er vi gået over til at primært at træne med 19 elektroder ad gangen. Man sidder i en lænestol foran en skærm, og får den samme caps på hovedet som man bruger til brainmaps. EEG-aktiviteten under hver enkelt elektrode sammenlignes løbende med en normativ aldersbaseret EEG-database, og man får feedback i form af belønning ved at en animation bevæger sig den rigtige retning eller en film vises, når man går ind i en mental tilstand, hvor man kan se af real time brainmaps at al hjerneaktivitet og forbindelserne mellem de forskellige områder i hjernen nærmer sig det normale. Dette er den langt mest effektive træningsmetode, da man træner på alle måleparametre i et brainmap samtidig. Det vil sige at man både træner på at normalisere al hjerneaktivitet under 19 elektroder, samtidig som man træner på at normalisere forbindelserne mellem dem, som dermed virker på at normalisere de neurale netværk. Dette bevirker også at man kan reducere antallet af træningssessioner til minimum det halve og samtidig få mere ud af træningsforløbet. Tit mærker man en markant forbedring efter første træningssession.

Et billede, der indeholder tekst, person, indendørs, væg

Automatisk genereret beskrivelse

Træningssession hos Institut for hjernetræning. Du kan læse Nadias historie her

Der guides under forløbet

Institut for Hjernetræning ​sætter normalt af 1 time og 15 minutter fra den ene klient kommer ind døren til den næste kommer. Når det gælder børn, skal de træne i 50 minutter, men kan de træne mere er det selvfølgelig meget ønskelig. Det der virkelig giver effekt er, hvis de kan klare at fastholde træningen efter 30 minutter hvor kedsomheden for alvor begynder at træde ind. Hermed får de trænet frustrationstærskelen, evnen til selvmotivation, det at tage sig sammen og samtidig opleve tilfredsheden med at det lykkes at hæve sig over negative tanker om at det er kedeligt og man ikke gider, for dermed at slipper tankerne. For at dette skal lykkes er det af absolut nødvendighed at man fortløbende følger op, guider, opmuntrer og udfordrer barnet. Jo mere intensivt barnet træner i en træningssession, jo hurtigere sætter effekten ind, og jo færre træningssessioner er det i den anden ende behov for. For at opnå den ønskede effekt hurtigst muligt, så skal klienten kommer to gange om ugen.

Et billede, der indeholder tekst, væg, gulv, indendørs

Automatisk genereret beskrivelse

Esther får træning. Du kan læse hendes historie her

Klienten bliver guidet af neurofeedback træneren hele vejen i det omfang det er nødvendig og holder øje med EEG-et for at se om klienten er i den ønskværdige mentale tilstand. Erfaring er, at jo mere aktivt man indgår i processen, jo mere bevidst man er om hvilken mental tilstand man skal være i under træningen, og jo længere tid man kan klare at fastholde den mentale tilstand, jo bedre virker træningen. ​Det gør at man hurtigere mærker effekten af træningen og det totale træningsforløb i den anden ende bliver kortere.

Det er derfor vigtigt at den voksne klient guides rigtig så han eller hende bliver bevidst om den tilstand de skal være i. En anden fordel med dette er jo også at bevidstheden om den mentale tilstand man går ind i under træningen, bliver så stærk, at den kommer ind under ens mentale selvkontrol. Dermed kan man selv vælge at gå ind i den mentale tilstand når det er hensigtsmæssigt at være der, uden elektroder på hovedet.

Børns hjerner er mere plastiske

Børns hjerner er langt mere plastiske end voksnes, og områder der ikke fungerer f.eks. efter iltmangel og hjerneblødninger kan erstattes af andre. Derfor kan man opnå resultater hos børn på niveauer som man ikke kan nå hos voksne, med skader i hjernen. Men til gengæld er voksne langt mere selvbevidste end børn. Denne evne er vigtig at inddrage i træningsprocessen for at effekten af træningen skal blive så høj som mulig. Jo højere effekt, des højere blodgennemstrømning til beskadigede eller underaktive områder af hjernen, des hurtigere healings proces og des hurtigere danner de neuroner der ikke er døde, nødvendige netværk.