Hvad er neurofeedback og hvem kan få glæde af det?

Neurofeedback også kendt som EEG træning, er en virkningsfuld metode, der både kan forbedre og mindske symptomer der kommer til udtryk ved ADHD, ADD, autisme, depression, stress, angst mm. gennem naturlig og bivirkningsfri hjernetræning.

Derudover kan træningen også hjælpe med at forbedre fokus, koncentration og ydeevne, hvorfor EEG træning ofte benyttes af elitesportsudøvere, jagerpiloter, top erhvervsfolk, astronauter ved NASA, grønne baretter i USA mv. 

Hjernetræningen egner sig til alle personer, der ønsker at forbedre og styrke hjernen. Neurofeedback er en meget effektiv træningsmetode til at træne hjernen, ved at træne hjerneaktiviteten. Der bliver forsket i den på mange universiteter rundt omkring i verden, og havde sin spæde begyndelse tilbage i 60-erne. Metoden bygger på en behavioristisk tilgang. Men hvor der ved behavioristisk adfærdsterapi er adfærden der bliver belønnet, er det ved neurofeedback hjerneaktiviteten der belønnes. 

Lad os tage en snak om, hvad vi kan gøre for dig

Hvordan foregår EEG neurofeedback behandling?

b
Esther får træning.
Du kan læse hendes historie her

Under træningen med neurofeedback har man elektroder på hovedet, som måler hjernens elektriske aktivitet. Gennem en forstærker sendes dataene over til en computer, hvor hjernebølger (svingninger pr sekund) vises på skærmen.​ På computeren er der indlagt et avanceret software, der giver feedback på hjernebølgerne i form af musik, lyde og/eller computeranimationer.

Man kan også få feedback gennem en film. Herigennem bliver det muligt at opsætte nogle træningsprogrammer, hvor man træner for at øge nogle hjernebølger og hæmme andre.

Inden træningen starter, har man taget et brainmap/QEEG-måling så man ved hvilke udfordringer man har, hvor de viser sig i hjernen, og hvilke typer hjerneaktivitet der er dysfunktionelle, enten for høje eller for lave eller begge dele. 

Oplev en ny styrke med EEG træning 

Ved at give feedback på hjerneaktiviteten, fremfor på ​observerbar adfærd, står vi pludselig med en metode, der er meget mere dybdegående og vidtfavnende end andre psykologiske og pædagogiske tilgange. Med neurofeedback behandling får man værktøj til at kunne regulere:

  • Blodtryk
  • Vågenhed/arousal 
  • Uhensigtsmæssige emotioner og adfærd

Samt værktøj til at styrke områder der normalt hæmmer:

  • Impulsiv adfærd
  • Angst
  • Depressive tanker
  • Emotioner
  • Hyperaktivitet
  • Tankemylder

Det er et værktøj der styrker opfattelse, kognitive og motoriske færdigheder og eksekutive funktioner. Når man træner med neurofeedback, vil man opleve at koncentration og arbejdshukommelse bliver bedre. Nogle oplever også, at man kan få højere karakterer i skolen og på uddannelse, uden at have følelsen af at præstere bedre. Det sker bare automatisk fordi de grundlæggende områder af hjernen som er involveret i disse færdigheder, er blevet styrket.

Hvordan opfanger hjernen neurofeedback?

Et træningsprogram bliver indstillet ved at man får feedback på, om man er i en mental tilstand, der gør at hjerneaktiviteten ser normal ud. Er man i den ønskværdige tilstand, belønnes man med en computeranimation der bevæger sig, eller en film der kører. Man kan også nøjes med kun at bruge lyd, f.eks. hvis man træner med lukkede øjne. I det man går ud af den ønskværdige tilstand, hvor hjernen er i balance, standser animationen op, skærmbilledet som tidligere viste en film, bliver sort, eller tonen stopper. 

Gennem det umiddelbare feedback, bliver man guidet ind igen i den rigtige ønskværdige tilstand, ved at belønningen kommer tilbage. I starten vil hjernen automatisk søge tilbage til den tilstand, hvor den er i balance og bliver belønnet, og træningen sker på det ubevidste plan. Men efterhånden bliver man mere bevidst om hvilken tilstand man skal være i. Jo længer tid man lykkes at være i den ønskværdige tilstand, og over gentagne gange, jo mere forsvinder de uønskede symptomer relateret til de steder i hjernen man træner. Til sidst er de færdigheder relateret til de trænede steder i hjernen, en ny måde at tænke og håndtere livet på, blevet automatiseret.

Man kan sammenligne neurofeedback med det at lære at cykle. Når vi lærer at cykle, modtager hjernen feedback om hvornår vi holder balancen, mens vi balancerer på to hjul. På et tidspunkt er det ikke længer nødvendig at tænke over hvordan man holder balancen når man cykler – det er bare noget man gør, og det at cykle er blevet en ny færdighed. Sådan fungerer det også med neurofeedback.

2 forskellige typer af neurofeedback træning

Z-score QEEGpro sLoreta-neurofeedback træning er den mest avancerede og senest udviklede neurofeedback-træning. Forskellen på denne og traditionel neurofeedback- træning er, at man her træner med 19 elektroder (19 steder i hjernen) ad gangen i stedet for 2. Samtidig vil EEG-et under træningen løbende sammenlignes med QEEGpro og sLoreta-databaserne, sådan at man bliver belønnet på at træne hele hjernen ind mod det normale.

Her træner man både hjernebarken, Gyrus Cingularis og det limbiske system, samt forholdet (asymmetri) og interaktionen (coherence og phaselag) mellem de forskellige steder samtidig. Dette sætter neurofeedback op på et helt andet niveau, end hvad der tidligere var mulig, og gør den langt mere effektiv, og man kan mindst halvere antallet af træningssessioner.

Vil du vide mere om vores træningsforløb, så kan du læse mere her.

Få EEG neuro feedback af en professionel

Er du interesseret i at vide mere om neurofeedback behandlingen, eller ønsker du at få en professionel behandling eller starte på et forløb? Så kontakt os på telefon 27 29 11 12 eller send en mail til kontakt@hjernetraening.dk.

Institut for hjernetræning er beliggende i Taastrup bær Roskilde og København, men hjælper forskellige typer af personer fra hele landet. Kontakt os og lad os tage en snak om hvordan jeg kan hjælpe dig.

Kontakt os og hør mere

Klientudtalelser

Her kan du læse hvad vores klienter har at sige om os.

0

”Jeg blev bedre til at koncentrere mig og følte mig mere vågen, og spasmerne i min højre hånd forsvandt”.

Hans kone: ”Efter hans sidste slag, mistede han interessen for sine omgivelser, og var ude af stand til at styre sine følelser fra gråd til vræde. Tit blev han meget aggressiv. Gennem neurofeedback-forløbet fik han mere styr på sine følelser, aggressionsudbruddene blev mindre og kom sjældnere. Han begyndte også at interessere sig mere for sine omgivelser og at lege med sine børnebørn”.​​