Hvad er hjernetræning / Neurofeedback

Neurofeedback er en meget effektiv træningsmetode til at træne hjernen, gennem at træne hjerneaktiviteten. Der bliver forsket i den på mange universiteter rundt om i verden, og havde sin spæde begyndelse tilbage i 60-erne. Metoden bygger på en behaviouristisk tilgang. Men hvor der ved behaviouristisk adfærdsterapi, er adfærden der bliver belønnet, er det ved neurofeedback hjerneaktiviteten. 

Under træningen har man elektroder på hovedet som måler hjernens elektriske aktivitet. Gennem en forstærker sendes dataene over til en computer, og vises på computerskærmen som hjernebølger (svingninger pr sekund).​ På computeren er der indlagt et avanceret software der giver feedback på hjernebølgerne i form af musik, lyde og/eller computeranimationer. Eller man kan få feedback gennem en film. Her igennem bliver det muligt at opsætte nogle træningsprogrammer hvor man træner på at øge nogle hjernebølger og hæmme andre.

Inden man starter træningen har man taget et brainmap/QEEG-måling, så man ved hvilke udfordringer man har, hvor de viser sig i hjernen, og hvilke typer hjerneaktivitet som er dysfunktionelle, enten for høje eller for lave eller begge dele. Et træningsprogram bliver indstillet, sådan man får feedback på om man er i en mental tilstand, der gør at hjerneaktiviteten ser normal ud. Er man i den ønskværdige tilstand, belønnes man med en computeranimation der bevæger sig, eller en film der kører. Man kan også nøjes med at kun bruge lyd, f.eks. hvis man træner med lukkede øjne. I det man går ud af den ønskværdige tilstand, hvor hjernen er i balance, standser animationen op, skærmbilledet som tidligere viste en film, bliver sort, eller tonen stopper. 

Gennem det umiddelbare feedback bliver man guidet ind igen i den rigtige ønskværdige tilstand, ved at belønningen kommer tilbage. I starten vil hjernen automatisk søge tilbage til den tilstand, hvor den er i balance og bliver belønnet, og træningen sker på det ubevidste plan. Men efterhånden bliver man mere bevidst om hvilken tilstand man skal være i. Jo længer tid man lykkes at være i den ønskværdige tilstand, og over gentagne gange, jo mere forsvinder de uønskede symptomer relateret til de steder i hjernen man træner. Til sidst er de færdigheder relateret til de trænede steder i hjernen,  en ny måde at tænke og håndtere livet på, blevet automatiseret.

Man kan sammenligne neurofeedback med det at lære at cykle. Når vi lærer at cykle modtager hjernen feedback om hvornår vi holder balancen, mens vi balancerer på to hjul. På et tidspunkt er det ikke længer nødvendig at tænke over hvordan man holder balancen når man cykler – det er bare noget man gør, og det at cykle er blevet en ny færdighed. Sådan fungerer det også med neurofeedback.

Under en træningssession

​Ved at give feedback på hjerneaktiviteten frem for på ​observerbar adfærd, står vi pludselig med en metode som er meget mere dybdegående og vidtfavnende en andre psykologiske og pædagogiske tilgange. Man får et værktøj til at kunne regulere blodtryk, vågenhed/arousal, uhensigtsmæssige emotioner, og uhensigtsmæssig adfærd. Et værktøj til at styrke områder i hjernen der normalt hæmmer impulsiv adfærd, angst, depressive tanker og emotioner, hyperaktivitet, og tankemylder. Et værktøj til at styrke opfattelse, kognitive og motoriske færdigheder og eksekutive funktioner.

Når man træner med neurofeedback vil man opleve f.eks. at koncentration og arbejdshukommelse bliver bedre, og at man får højere karakterer på skole og uddannelse, uden at have følelsen af at præstere bedre. Det sker bare automatisk fordi de grundlæggende områder af hjernen som er involveret i disse færdigheder, er blevet styrket.

b
Esther får træning. Du kan læse hendes historie her

Z-score QEEGpro sLoreta-neurofeedback træning

Dette er den mest avancerede og senest udviklede neurofeedback-træning. Forskellen på denne og traditionel neurofeedback- træning er at man her træner med 19 elektroder (19 steder i hjernen) ad gangen i stedet for 2. Samtidig vil EEG-et under træningen løbende sammenlignes med QEEGpro og sLoreta-databaserne, sådan at man bliver belønnet på at træne hele hjernen ind mod det normale. Her træner man både hjernebarken, Gyrus Cingularis og det limbiske system, samt forholdet (asymmetri) og interaktionen (coherence og phaselag) mellem de forskellige steder samtidig. Dette sætter neurofeedback op på et helt andet niveau, end hvad der tidligere var mulig, og gør den langt mere effektiv, og man kan mindst halvere antallet af træningssessioner.  Vil du vide mere om vores træningsforløb, så kan du læse mere her.

Kundeudtagelser

Her kan du læse hvad vores kunder har at sige om os.

0

”Jeg blev bedre til at koncentrere mig og følte mig mere vågen, og spasmerne i min højre hånd forsvandt”.

Hans kone: ”Efter hans sidste slag, mistede han interessen for sine omgivelser, og var ude af stand til at styre sine følelser fra gråd til vræde. Tit blev han meget aggressiv. Gennem neurofeedback-forløbet fik han mere styr på sine følelser, aggressionsudbruddene blev mindre og kom sjældnere. Han begyndte også at interessere sig mere for sine omgivelser og at lege med sine børnebørn”.​​