Valg af neurofeedback-behandler og forskellige tilgange i Danmark

Institut for Hjernetræning er et neurofeedback træningscenter med høj faglig kompetence og med relevante samarbejdspartnere.

Som indehaver af Institut for hjernetræning er jeg optaget af at vores klienter tilbydes et mest mulig præcist og relevant træningstilbud. Både voksne og børn modtager træning. Jeg har indgående kendskab til hjernens anatomi, samt de funktionelle og kemiske processer i hjernen. Dette har jeg tilegnet mig gennem min universitetsuddannelse som master i psykologi og filosofi (Roskilde 2001), gennem arbejdserfaring som klinisk chef (2002-2004 år) for Mental Fitness og Forskningscenter, og gennem et international samarbejd med psykiatere, neurologer og psykologer som benytter sig af brainmapping og neurofeedback.

Institut for hjernetræning er det eneste sted i Danmark som anvender neurofeedback-træning med 19 elektroder, som løbende sammenlignes med en normativ aldersbaseret EEG-database.

Dette er den langt mest effektive træningsmetode, da man træner på alle måleparametre i et brainmap samtidig. Det vil sige at man både træner på at normalisere al hjerneaktivitet under 19 elektroder, samtidig som man træner på at normalisere forbindelserne mellem dem, som dermed virker på at normalisere de neurale netværk. Dette bevirker også at man kan reducere antallet af træningssessioner til minimum det halve og samtidig få mere ud af træningsforløbet. Tit mærker man en markant forbedring efter første træningssession.

To forskellige typer af neurofeedback-træning i Danmark

Der findes to typer for neurofeedback-træning. Det ene som mange i Danmark bruger, er Infra Slow Frequency træning. Her trænes der på frekvenser som ligger fra 0,5-0,00Hz, som hjernen producerer i dybere områder af hjernen, og kan bruges til at nedregulere det sympatiske nervesystem. Her giver det ikke mening at bruge brainmapping, da frekvenserne man måler i et brainmap ligger fra 1-50 Hz. Man kan altså ikke indstille et træningsprogram med Infra Slow Frequency-træning, hvor man træner på frekvenser under 0.5 Hz, ud fra et brainmap, hvor man måler frekvenser fra 1 Hz og opefter.

Så er der den traditionelle neurofeedback hvor man træner på frekvenser fra 1-50 Hz uden en løbende database, at holde træningen op mod. Her anvender man netop brainmap som udgangspunkt til at indstille træningsprogrammerne, for at sikre at man træner på at øge og/eller reducere den rigtige type hjerneaktivitet, og undgår fejltræning. Institut for hjernetræning benytter stadigvæk denne træningsmetode når det giver mening, hvilket aftales under første konsultation. I Danmark er det kun hos Institut for Hjernetræning og hos neuropsykolog Ole Stjernholm at man laver hjernetræningsprotokoller på baggrund af brainmapping.

Det vigtigste for Institut for Hjernetræning er at have en høj kvalitet på hver træningssession. Derfor opleves effekten af træningen tit allerede efter de første sessioner. En høj kvalitet på hver træningssession vil i sidste ende også føre til et kortere træningsforløb.

Hvad kan vi hjælpe med
Institut for Hjernetræning kan vise til meget gode resultater indenfor ADHD, OCD, Autismespektrum forstyrrelser, depression, stress, angst, PTSD, Post Commotio syndrome og senhjerneskader i form af hjerneblødninger, blodprop og hovedtraume. Desuden tester vi løbende ud flere områder hvor metoden kan bruges på og udvikler nye træningstilbud.